Тадқиқотчилар

Кафедрада доц. Авазов И.Ж. 05.20.01 - «Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари, қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш технологиялари» ихтисослиги бўйича «Эрозияга қарши ишлов берадиган ағдаргичсиз плуг юмшатгичининг параметрларини асослаш» мавзусида номзодлик диссертациясини бажариш бўйича илмий ишларини олиб бормоқда. Раҳбари т.ф.д., проф. Маматов Ф.М. Мавзу ТИМИда 28.04.2010 й.да тасдиқланган.

Кафедрада мустақил изланувчи Ибрагимова Г.Н. 13.00.05 - Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси ихтисослиги бўйича Мухандислик ўйинлари бўлажак мутахассисларнинг иновацион салоҳиятини шакллантириш учун педагогик восита()мавзусидаги педагогика  фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) илмий даражасини олиш учун диссертациясини бажариш бўйича илмий ишларини олиб бормоқда. Раҳбари п.ф.д., проф. Химматалиев Д.О. Мавзу ТИҚХММИда 28.03.2018й.да тасдиқланган.

 Мустақил изланувчи Абдурахмонова Ш.А. 13.00.05 - Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси ихтисослиги бўйича «Профессионал таълим тизимида бўлажак касбий таълим ўқитувчисининг амалий касбий тайёргарлигини такомиллаштириш (Материалшунослик ва конструкцион материаллар технологияси фани мисолида)» мавзусидаги педагогика  фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) илмий даражасини олиш учун диссертациясини бажариш бўйича илмий ишларини олиб бормоқда. Раҳбари п.ф.д., проф. Химматалиев Д.О. Мавзу ТИҚХММИда 29.04.2021 й.да тасдиқланган

Мустақил изланувчи  Абдиев Н.Э. 13.00.05 - Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси ихтисослиги бўйича «Профессионал таълим тизимида бўлажак касб таълим ўқитувчиларининг интегратив ва дифференциал ёндашув асосида касбий фаолиятга тайёргарлигини такомиллаштириш (Амалий механика фани миқиёсида)» мавзусидаги педагогика  фанлари бўйича фалсафа доктори (РhD) илмий даражасини олиш учун диссертациясини бажариш бўйича илмий ишларини олиб бормоқда. Раҳбари п.ф.д., проф. Исмоилова З.Қ. Мавзу ТИҚХММИда 29.04.2021 й.да тасдиқланган.