Тадқиқотчилар

Т.р

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси ва унвони

Ихтисослиги шифри ва номи

Диссертация мавзуси

1

Фармонов Эркин Толибович

Т.ф.н

05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

Чўл озуқабоп ўсимликлари уруғларини экишнинг илмий техникавий ечимлари

2

Бердимуродов Усмон

Суюнович

йўқ

08.00.04-Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

Қишлоқ хўжалигида меҳнат ресурсларидан фойдаланиш  самарадорлигини ошириш