Kafedra xodimlari

Igamberdiyev Asqar Kimsanovich

texnika fanlari doktori, dotsent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: a.igamberdiev@tiiame.uz

staff.tiiame.uz


 

Farmonov Erkin Tolibovich

Dosent (Texnika fanlari doktori DSc)

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: erkinfarmonov2009@mail.ru

staff.tiiame.uz

 


Aliqulov Saydulla

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: s.alikulov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Sharipov Zayniddin Sharipovich

 texnika fanlari nomzodi, dotsent

Теl.:+998712371927

Е-mail: z.sharipov@tiiame.uz    

Staff.tiiame.uz

 


Berdimuratov Parag'at Tajimuratovich

Dosent (Texnika fanlari bo'yich falsafa doktori-PhD)

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: p.berdimuratov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Xakimov Bahodir Bozorovich

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: b.xakimov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Xoliqova Nargiza Abduvaliyevna

Dosent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: n.xoliqova@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Berdimurodov Usmon Suyunovich

Assistent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: u.berdimorodov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Usarov Oxunjon Ermamatovich

Assistent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: o.usarov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz

 


Razikov Nuriddin Baxriyorovich

Assistent

Теl.:  +99871-237-05-86

Email: n.razikov@tiiame.uz

staff.tiiame.uz